genus beta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus beta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus beta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus beta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus beta

    Similar:

    beta: beets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).