beta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beta.

Từ điển Anh Việt

 • beta

  /'bi:tə/

  * danh từ

  Bêta (chữ cái Hy lạp)

  beta plus

  hơn loại hai một ít

  beta minus

  kém loại hai một ít

 • beta

  (Tech) bêta, hệ số khuếch dòng đèn tinh thể

 • Beta

  (Econ) Chỉ số Beta

  + Chỉ số tính sự biến động lợi tức của một cổ phiếu cùng với sự biến động lợi tức của toàn bộ thị trường chứng khoán.

 • Beta

  (Econ) Chỉ số tính sự biến động lợi tức của một cổ phiếu cùng với sự biến động lợi tức của toàn bộ thị trường chứng khoán.

 • beta

  bêta (β); sao bêta của một chòm sao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beta

  * kinh tế

  hạng hai

  hệ số bêta

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bêta

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beta

  the 2nd letter of the Greek alphabet

  beets

  Synonyms: genus Beta

  second in order of importance

  the candidate, considered a beta male, was perceived to be unable to lead his party to victory

  preliminary or testing stage of a software or hardware product

  a beta version

  beta software