beta version nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beta version nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beta version giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beta version.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beta version

  * kỹ thuật

  phiên bản dùng thử

  toán & tin:

  phiên bản Beta

  phiên bản Bêta