genus glis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus glis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus glis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus glis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus glis

    Similar:

    glis: type genus of the Gliridae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).