anas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anas

  type genus of the Anatidae: freshwater ducks

  Synonyms: genus Anas

  Similar:

  ana: mother of the ancient Irish gods; sometimes identified with Danu

  ana: a collection of anecdotes about a person or place

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).