pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pan.

Từ điển Anh Việt

 • pan

  /pæn - pɑ:n/

  pɑ:n/

  * danh từ (Pan)

  (thần thoại,thần học) thần đồng quê

  ông Tạo

  đạo nhiều thần

  * danh từ

  lá trầu không (để ăn trầu)

  miếng trầu

  xoong, chảo

  đĩa cân

  cái giần (để đãi vàng)

  (kỹ thuật) nồi, bể (luyện kim...)

  (địa lý,địa chất) đất trũng lòng chảo

  (địa lý,địa chất) tầng đất cái ((cũng) hard pan)

  ổ nạp thuốc súng (ở một số súng cổ)

  sọ ((cũng) brain pan)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đầu; mặt

  * ngoại động từ

  (+ off, out) đãi (vàng ở trong cát, bằng cái giần)

  (thông tục) chỉ trích gay gắt, phê bình nghiêm khắc

  * nội động từ (+ out)

  đâi được vàng, có vàng (cát...)

  (nghĩa bóng) kết quả

  how did it pan out?: việc ấy kết quả thế nào?

  it panned out well: cái đó kết quả khá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pan

  * kinh tế

  chảo

  khuôn bánh mì

  nồi nấu

  thiết bị bốc hơi

  xoong

  * kỹ thuật

  bàn

  bể lắng

  bồn địa

  chậu

  đất cứng

  đĩa

  đĩa (cân)

  nồi lò

  nồi nghiền

  máng nghiền (ở máy nghiền)

  máy lắng

  vết khấc

  vết khía

  điện:

  chuyển động quay camera

  viết tắt của Panchromatic

  cơ khí & công trình:

  đất trũng lòng chảo

  khay mâm

  máng dầu các te

  thùng đo bốc hơi

  toán & tin:

  pan

  xây dựng:

  tường phẳng

  ván khuôn STA-KA

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pan

  cooking utensil consisting of a wide metal vessel

  Synonyms: cooking pan

  (Greek mythology) god of fields and woods and shepherds and flocks; represented as a man with goat's legs and horns and ears; identified with Roman Sylvanus or Faunus

  Synonyms: goat god

  shallow container made of metal

  chimpanzees; more closely related to Australopithecus than to other pongids

  Synonyms: genus Pan

  make a sweeping movement

  The camera panned across the room

  wash dirt in a pan to separate out the precious minerals

  Synonyms: pan out, pan off

  express a totally negative opinion of

  The critics panned the performance

  Synonyms: tear apart, trash