panhead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

panhead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm panhead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của panhead.

Từ điển Anh Việt

  • panhead

    * danh từ

    (kỹ thuật) đầu nón cụt (bu-long, đinh tán)