trash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash.

Từ điển Anh Việt

 • trash

  /træʃ/

  * danh từ

  bã; bã mía ((cũng) cane-trash)

  cành cây tỉa bớt

  vật rác rưởi, đồ vô giá trị ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  that novel is mere trash: cuốn tiểu thuyết ấy thật vô giá trị

  to talk trash: nói nhăng nói nhít, nói láo lếu

  to write trash: viết láo lếu

  người vô giá trị, đồ cặn bã

  * ngoại động từ

  tỉa, xén (cành, lá)

  (thông tục) xử tệ, coi như rác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trash

  * kinh tế

  đồ cặn bã

  phế liệu

  phế phẩm

  phế vật

  * kỹ thuật

  cặn bã

  chất thải

  rác

  tạp chất

  cơ khí & công trình:

  đá rác

Từ điển Anh Anh - Wordnet