crank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crank.

Từ điển Anh Việt

 • crank

  /kræɳk/

  * danh từ

  lối chơi chữ, lối nói kỳ quặc

  ý nghĩ quái gỡ; hành động kỳ quặc, hành động lập dị

  người kỳ quặc, người lập dị

  cái quay tay (máy hơi nước, máy nổ)

  * ngoại động từ

  lắp quay tay

  bẻ thành hình quay tay

  (crank up) quay (máy)

  to crank up an engine: quay một cái máy

  * tính từ

  không vững, ọp ẹp, xộc xệch

  (hàng hải) tròng trành, không vững (tàu, thuyền)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crank

  * kỹ thuật

  khởi động

  khuỷu

  quay

  quay máy chạy

  trục cuộn

  trục khuỷu

  ô tô:

  cái tay quay

  đề

  khởi động xe

  giao thông & vận tải:

  thanh khuỷu (ghi)

  cơ khí & công trình:

  uốn khuỷu

Từ điển Anh Anh - Wordnet