cranky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cranky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cranky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cranky.

Từ điển Anh Việt

 • cranky

  /'kræɳki/

  * tính từ

  tròng trành không vững, xộc xệch

  ốm yếu

  kỳ quặc, gàn dở, lập dị (tính tình)

  đồng bóng, hay thay đổi

  quanh co, khúc khuỷu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cáu kỉnh, quàu quạu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cranky

  * kỹ thuật

  choòng chành

  lung lay

Từ điển Anh Anh - Wordnet