crankman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crankman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crankman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crankman.

Từ điển Anh Việt

  • crankman

    * danh từ

    người quay tay quay