grump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grump.

Từ điển Anh Việt

 • grump

  * danh từ

  người hay cau có

  (số nhiều) trạng thái gắt gỏng

  she got the grumps &

  652;ẵó

Từ điển Anh Anh - Wordnet