trash cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash cutter

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cắt nghiền rác