trashman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trashman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trashman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trashman.

Từ điển Anh Việt

  • trashman

    danh từ, số nhiều trashmen