trashcan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trashcan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trashcan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trashcan.

Từ điển Anh Việt

  • trashcan

    * danh từ

    thùng rác (nhất là ở gia đình)