trashiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trashiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trashiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trashiness.

Từ điển Anh Việt

 • trashiness

  /'træʃinis/

  * danh từ

  tính chất vô giá trị, tính chất tồi, tính chất không ra gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • trashiness

  Similar:

  shoddiness: the quality of being cheaply imitative of something better