trash chute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash chute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash chute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash chute.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash chute

    * kỹ thuật

    ống thải rác