trash burning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash burning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash burning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash burning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash burning

    * kỹ thuật

    sự thiêu đốt phế thải

    sự thiêu đốt rác