trash screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trash screen

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lưới ngăn mảnh vụn