trash rack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trash rack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trash rack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trash rack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trash rack

  * kỹ thuật

  lưới chắn rác

  lưới phòng bộ

  lưới phòng hộ

  lưới rắn chắc

  xây dựng:

  song chắn rác