tripe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tripe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tripe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tripe.

Từ điển Anh Việt

 • tripe

  /traip/

  * danh từ

  dạ dày bò

  (số nhiều) (thông tục) cỗ lòng

  (từ lóng) vật tầm thường, vật vô giá trị; bài văn dở, cuốn tiểu thuyết tồi; chuyên vô vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet