goat god nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat god nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat god giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat god.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goat god

    Similar:

    pan: (Greek mythology) god of fields and woods and shepherds and flocks; represented as a man with goat's legs and horns and ears; identified with Roman Sylvanus or Faunus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).