goatskin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goatskin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goatskin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goatskin.

Từ điển Anh Việt

 • goatskin

  /'gout,skin/

  * danh từ

  da dê

  túi đựng nước bằng da dê

  quần áo bằng da dê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • goatskin

  the hide of a goat