goaty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goaty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goaty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goaty.

Từ điển Anh Việt

  • goaty

    /'gouti/

    * tính từ

    (thuộc) dê; có mùi dê