goat-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat-fish.

Từ điển Anh Việt

  • goat-fish

    * danh từ

    (đợng vật) cá phèn