goat-sucker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat-sucker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat-sucker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat-sucker.

Từ điển Anh Việt

  • goat-sucker

    /'gout,sʌkə/

    * danh từ

    (động vật học) cú muỗi