goat grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goat grass

    European grass naturalized as a weed in North America; sharp-pointed seeds cause injury when eaten by livestock

    Synonyms: Aegilops triuncalis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).