goatling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goatling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goatling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goatling.

Từ điển Anh Việt

  • goatling

    /'goutliɳ/

    * danh từ

    dê non (từ 1 đến 2 năm tuổi)