goat-herd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goat-herd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goat-herd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goat-herd.

Từ điển Anh Việt

  • goat-herd

    /'gouthə:/

    * danh từ

    người chăn dê