goatherd nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goatherd nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goatherd giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goatherd.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goatherd

    Similar:

    goat herder: a person who tends a flock of goats

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).