goatish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goatish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goatish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goatish.

Từ điển Anh Việt

  • goatish

    /'goutiʃ/

    * tính từ

    (thuộc) dê; có mùi dê

    dâm đãng, có máu dê