callow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callow.

Từ điển Anh Việt

 • callow

  /'kælou/

  * tính từ

  chưa đủ lông cánh (chim)

  có nhiều lông tơ (như chim non)

  non nớt, trẻ măng, ít kinh nghiệm

  a callow youth: một thanh niên non nớt

  (Ai-len) thấp, trũng, dễ bị ngập nước (cánh đồng, đồng cỏ)

  * danh từ

  (Ai-len) đồng thấp, đồng trũng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • callow

  * kỹ thuật

  đầm lầy

  vỉa than trên mặt

  vùng đất thấp

  xây dựng:

  miền thấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • callow

  Similar:

  fledgling: young and inexperienced

  a fledgling enterprise

  a fledgling skier

  an unfledged lawyer

  Synonyms: unfledged