call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của call.

Từ điển Anh Việt

 • call

  /kɔ:l/

  * danh từ

  tiếng kêu, tiếng la, tiếng gọi

  a call for help: tiếng kêu cứu

  within call: ở gần gọi nghe được

  the call of the sea: tiếng gọi của biển cả

  tiếng chim kêu; tiếng bắt chước tiếng chim

  kèn lệnh, trống lệnh, còi hiệu

  lời kêu gọi, tiếng gọi

  the call of the country: lời kêu gọi của tổ quốc

  the call of conscience: tiếng gọi của lương tâm

  sự mời, sự triệu tập

  to have a call to visit a sick man: được mời đến thăm người ốm (bác sĩ)

  sự gọi dây nói, sự nói chuyện bằng dây nói

  a telephone call: sự gọi dây nói

  sự thăm, sự ghé thăm, sự đỗ lại, sự ghé lại

  to give (pay) somebody a call; to pay a call on somebody: ghé thăm ai

  to receive a call: tiếp ai

  to return someone's call: thăm trả lại ai

  port of call: bến đỗ lại

  sự đòi hỏi, sự yêu cầu

  to have many calls on one's time: có nhiều việc đòi hỏi, mất thời gian

  to have many calls on one's money: có nhiều việc phải tiêu đến tiền; bị nhiều người đòi tiền

  sự cần thiết; dịp

  there's no call for you to hurry: chẳng có việc gì cần thiết mà anh phải vội

  (thương nghiệp) sự gọi vốn, sự gọi cổ phần

  (sân khấu) sự vỗ tay mời (diễn viên) ra một lần nữa

  at call

  sẵn sàng nhận lệnh

  call to arms

  lệnh nhập ngũ, lệnh động viên

  no call to blush

  việc gì mà xấu hổ

  close call

  (xem) close

  to get (have) a call upon something

  có quyền được hưởng (nhận) cái gì

  place (house) of call

  nơi thường lui tới công tác

  * ngoại động từ

  kêu gọi, mời gọi lại

  to call a taxi: gọi một cái xe tắc xi

  duty calls me: bổn phận kêu gọi tôi

  to call an actor: mời một diễn viên ra một lần nữa

  to call a doctor: mời bác sĩ

  gọi là, tên là

  he is called John: anh ta tên là Giôn

  đánh thức, gọi dậy

  call me early tomorrow morning: sáng mai anh hãy đánh thức tôi dậy sớm

  coi là, cho là, gọi là

  I call that a shame: tôi cho đó là một điều sỉ nhục

  gợi, gợi lại, nhắc lại

  to call something to mind: gợi lại cái gì trong óc, nhắc lại cái gì

  triệu tập; định ngày (họp, xử...)

  to call a meeting: triệu tập một cuộc mít tinh

  to call a strike: ra lệnh đình công

  to call a case: định ngày xử một vụ kiện

  phát thanh về phía

  this ia the Voice of Vietnam calling Eastern Europe: đây là tiếng nói Việt-Nam phát thanh về phía Đông-Âu

  * nội động từ

  gọi, kêu to, la to, gọi to

  to call to somebody: gọi ai

  to call out: kêu to, la to

  (+ on, upon) kêu gọi, yêu cầu

  to call upon somebody's generosity: kêu gọi tấm lòng rộng lượng của ai

  to call on someone to do something: kêu gọi (yêu cầu) ai làm việc gì

  to call on somebody for a song: yêu cầu ai hát một bài

  (+ for) gọi, đến tìm (ai) (để lấy cái gì...)

  I'll call for you on my way: trên đường đi tôi sẽ đến tìm anh

  (+ at) dừng lại, đỗ lại (xe lửa...)

  the train calls at every station: tới ga nào xe lửa cũng đỗ lại

  (+ at, on) ghé thăm, lại thăm, tạt vào thăm

  to call at somebody's: ghé thăm nhà ai

  to call on somebody: tạt qua thăm ai

  (+ for) (nghĩa bóng) đòi, bắt buộc phải, cần phải

  to call for trumps: ra hiệu đòi người cùng phe đánh bài chủ

  this conduct calls for punishment: hành động này cần phải trừng phạt

  to call aside

  gọi ra một chỗ; kéo sang một bên

  to call away

  gọi đi; mời đi

  to call back

  gọi lại, gọi về

  to call down

  gọi (ai) xuống

  (thông tục) xỉ vả, mắng nhiếc thậm tệ

  to call forth

  phát huy hết, đem hết

  to call forth one's energy: đem hết nghị lực

  to call forth one's talents: đem hết tài năng

  gây ra

  his behaviour calls forth numerous protests: thái độ của anh ấy gây ra nhiều sự phản đối

  gọi ra ngoài

  to call in

  thu về, đòi về, lấy về (tiền...)

  mời đến, gọi đến, triệu đến

  to call in the doctor: mời bác sĩ đến

  to call off

  gọi ra chỗ khác

  please call off your dog: làm ơn gọi con chó anh ra chỗ khác

  đình lại, hoãn lại, ngừng lại; bỏ đi

  the match was called off: cuộc đấu được hoãn lại

  làm lãng đi

  to call off one's attention: làm đãng trí

  to call out

  gọi ra

  gọi to

  gọi (quân đến đàn áp...)

  thách đấu gươm

  to call together

  triệu tập (một cuộc họp...)

  to call up

  gọi tên

  gợi lại, nhắc lại (một kỷ niệm)

  to call up a spirit: gọi hồn, chiêu hồn

  gọi dây nói

  I'll call you up this evening: chiều nay tôi sẽ gọi dây nói cho anh

  nảy ra (một ý kiến); gây ra (một cuộc tranh luận...)

  đánh thức, gọi dậy

  (quân sự) động viên, gọi (nhập ngũ)

  to call away one's attention

  làm cho đãng trí; làm cho không chú ý

  to call in question

  (xem) question

  to call into being (existence)

  tạo ra, làm nảy sinh ra

  to call into play

  (xem) play

  to call over names

  điểm tên

  to call a person names

  (xem) name

  to call somebody over the coals

  (xem) coal

  to call something one's own

  (gọi là) có cái gì

  to have nothing to call one's own: không có cái gì thực là của mình

  to call a spade a spade

  (xem) spade

 • call

  (Tech) gọi, đàm thoại (d); nói (điện thoại) (d); nói, đàm thoại (đ); hô hiệu (đ)

 • call

  gọi, gọi là // sự gọi

  incoming c. (thống kê) tiếng gọi vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • call

  * kinh tế

  đậu bến

  đòi nợ

  đòi trả (tiền, nợ...)

  dừng cảng

  gọi điện thoại

  gọi nộp

  gọi vốn

  huy động (cổ phần)

  Lệnh gọi (Lệnh thu hồi) hợp đồng option theo chiều lên 1

  phần vốn gọi góp

  quyền chọn mua (cổ phiếu)

  quyền chuộc lại

  sự gọi điện thoại

  sự gọi vốn

  sự góp vốn

  thông báo nộp vốn cổ phần

  viếng thăm

  yêu cầu

  * kỹ thuật

  đỗ lại

  dừng lại (tàu)

  gọi

  sự đổ chuông

  sự gọi

  sự hỏi vòng

  toán & tin:

  cuộc goi

  gọi là

  hướng gọi

  điện tử & viễn thông:

  cuộc gọi điện thoại

  xây dựng:

  gọi (điện thoại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • call

  a telephone connection

  she reported several anonymous calls

  he placed a phone call to London

  he heard the phone ringing but didn't want to take the call

  Synonyms: phone call, telephone call

  a special disposition (as if from a divine source) to pursue a particular course

  he was disappointed that he had not heard the Call

  a demand especially in the phrase "the call of duty"

  Synonyms: claim

  a brief social visit

  senior professors' wives no longer make afternoon calls on newcomers

  the characters in Henry James' novels are forever paying calls on each other, usually in the parlor of some residence

  a demand for a show of hands in a card game

  after two raises there was a call

  a request

  many calls for Christmas stories

  not many calls for buggywhips

  an instruction that interrupts the program being executed

  Pascal performs calls by simply giving the name of the routine to be executed

  a visit in an official or professional capacity

  the pastor's calls on his parishioners

  the salesman's call on a customer

  (sports) the decision made by an umpire or referee

  he was ejected for protesting the call

  ascribe a quality to or give a name of a common noun that reflects a quality

  He called me a bastard

  She called her children lazy and ungrateful

  get or try to get into communication (with someone) by telephone

  I tried to call you all night

  Take two aspirin and call me in the morning

  Synonyms: telephone, call up, phone, ring

  order, request, or command to come

  She was called into the director's office

  Call the police!

  Synonyms: send for

  call a meeting; invite or command to meet

  The Wannsee Conference was called to discuss the `Final Solution'

  The new dean calls meetings every week

  read aloud to check for omissions or absentees

  Call roll

  send a message or attempt to reach someone by radio, phone, etc.; make a signal to in order to transmit a message

  Hawaii is calling!

  A transmitter in Samoa was heard calling

  utter a characteristic note or cry

  bluejays called to one another

  stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather

  call a football game

  make a stop in a harbour

  The ship will call in Honolulu tomorrow

  demand payment of (a loan)

  Call a loan

  Synonyms: call in

  give the calls (to the dancers) for a square dance

  Synonyms: call off

  indicate a decision in regard to

  call balls and strikes behind the plate

  require the presentation of for redemption before maturation

  Call a bond

  challenge (somebody) to make good on a statement; charge with or censure for an offense

  He deserves to be called on that

  declare in the capacity of an umpire or referee

  call a runner out

  lure by imitating the characteristic call of an animal

  Call ducks

  order or request or give a command for

  The unions called a general strike for Sunday

  order, summon, or request for a specific duty or activity, work, role

  He was already called 4 times for jury duty

  They called him to active military duty

  utter in a loud voice or announce

  He called my name

  The auctioneer called the bids

  challenge the sincerity or truthfulness of

  call the speaker on a question of fact

  consider or regard as being

  I would not call her beautiful

  rouse somebody from sleep with a call

  I was called at 5 A.M. this morning

  Similar:

  cry: a loud utterance; often in protest or opposition

  the speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience

  Synonyms: outcry, yell, shout, vociferation

  birdcall: the characteristic sound produced by a bird

  a bird will not learn its song unless it hears it at an early age

  Synonyms: birdsong, song

  margin call: a demand by a broker that a customer deposit enough to bring his margin up to the minimum requirement

  call option: the option to buy a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date

  Antonyms: put option

  name: assign a specified (usually proper) proper name to

  They named their son David

  The new school was named after the famous Civil Rights leader

  shout: utter a sudden loud cry

  she cried with pain when the doctor inserted the needle

  I yelled to her from the window but she couldn't hear me

  Synonyms: shout out, cry, yell, scream, holler, hollo, squall

  visit: pay a brief visit

  The mayor likes to call on some of the prominent citizens

  Synonyms: call in

  address: greet, as with a prescribed form, title, or name

  He always addresses me with `Sir'

  Call me Mister

  She calls him by first name

  bid: make a demand, as for a card or a suit or a show of hands

  He called his trump

  predict: make a prediction about; tell in advance

  Call the outcome of an election

  Synonyms: foretell, prognosticate, forebode, anticipate, promise