holler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

holler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm holler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của holler.

Từ điển Anh Việt

  • holler

    /'hɔlə/

    * danh từ

    người la, người hò

Từ điển Anh Anh - Wordnet