holla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

holla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm holla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của holla.

Từ điển Anh Việt

  • holla

    xem hollo

Từ điển Anh Anh - Wordnet