yowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

yowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm yowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của yowl.

Từ điển Anh Việt

 • yowl

  /jaul/

  * danh từ

  tiếng ngao (mèo); tiếng tru (chó)

  * nội động từ

  ngao (mèo); tru (chó)

Từ điển Anh Anh - Wordnet