holloa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

holloa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm holloa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của holloa.

Từ điển Anh Việt

 • holloa

  /'hɔlou/

  * thán từ

  ê!, này!

  * danh từ

  tiếng kêu "ê" ; tiếng kêu "này"

  * động từ

  kêu "ê" ; kêu "này"

  gọi chó săn

Từ điển Anh Anh - Wordnet