hollo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hollo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hollo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hollo.

Từ điển Anh Việt

 • hollo

  /'hɔlou/

  * thán từ

  ê!, này!

  * danh từ

  tiếng kêu "ê" ; tiếng kêu "này"

  * động từ

  kêu "ê" ; kêu "này"

  gọi chó săn

Từ điển Anh Anh - Wordnet