beef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef.

Từ điển Anh Việt

 • beef

  /bi:f/

  * (bất qui tắc) danh từ, số nhiều beeves

  thịt bò

  (thường) số nhiều bò thịt (để giết ăn thịt)

  sức mạnh, thể lực; bắp thịt (người)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lời phàn nàn, lời than vãn

  * động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phàn nàn, than vãn

  to beef up (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) tăng cường (về quân sự)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beef

  * kinh tế

  thịt bò

Từ điển Anh Anh - Wordnet