beefeater nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beefeater nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beefeater giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beefeater.

Từ điển Anh Việt

 • beefeater

  /'bi:f,i:tə/

  * danh từ

  người thích ăn thịt bò

  người canh gác tháp Luân đôn

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người to béo lực lưỡng

Từ điển Anh Anh - Wordnet