beef roller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef roller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef roller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef roller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef roller

    * kinh tế

    con lăn súc thịt bò