beef roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef roll

    * kinh tế

    thịt bò viên