beefed up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beefed up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beefed up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beefed up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beefed up

    * kỹ thuật

    làm cho mạnh