beef sausage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef sausage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef sausage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef sausage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beef sausage

    * kinh tế

    giò bò

    xúc xích thịt bò