beef fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beef fat

  * kinh tế

  mỡ bò

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  mỡ bò