beefsteak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beefsteak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beefsteak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beefsteak.

Từ điển Anh Việt

 • beefsteak

  /'bi:f'steik/

  * danh từ

  thịt bít tết

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • beefsteak

  * kinh tế

  thịt bít tên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beefsteak

  a beef steak usually cooked by broiling