beefsteak geranium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beefsteak geranium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beefsteak geranium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beefsteak geranium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beefsteak geranium

    Similar:

    rex begonia: any of numerous usually rhizomatous hybrid begonias derived from an East Indian plant having rough-textured leaves patterned in silver and bronze and purple and red-brown with inconspicuous flowers

    Synonyms: king begonia, painted-leaf begonia, Begonia rex

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).