beef plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef plant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beef plant

    Similar:

    beefsteak plant: South American plant having green to purple or red branches with green to purple ornamental foliage and spikes of insignificant woolly flowers with dry membranous bracts

    Synonyms: Iresine herbstii, Iresine reticulata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).