beefiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beefiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beefiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beefiness.

Từ điển Anh Việt

  • beefiness

    /'bi:finis/

    * danh từ

    vẻ lực lưỡng, sự có bắp thịt rắn chắc