beef goulash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beef goulash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beef goulash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beef goulash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • beef goulash

    meat is browned before stewing

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).